Om

Jag är verksam som psykolog sedan 2002 och har i min kliniska vardag haft fokus på barn och unga, huvudsakligen inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har dock även utbildat mig till psykoterapeut med inriktning mot vuxna och haft ett ökande antal vuxna klienter. Min grundutbildning (5-årigt psykologprogram på Göteborgs Universitet) hade inriktningen psykodynamisk terapi, men jag kompletterade redan två år efter examen med en 2-årig utbildning i kognitiv beteendeterapi. Min inriktning är idag KBT och jag vidareutbildar mig kontinuerligt för att hålla mig uppdaterad om forskningsrön och metoder relaterade till mina områden. Efter en 3-årig tilläggsutbildning på Stockholms universitet som avslutades 2017 erhöll jag legitimation som psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag blev klar med min handledarutbildning 2018 och klar specialist inom området klinisk psykologi/psykoterapi i januari 2022.

Jag har bred erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete, bedömning och behandling inom BUP och första linjens psykiatri. Under några år specialiserade jag mig på rådgivning och behandling av de minsta barnen (0-6 år) och att ge stöd till blivande föräldrar. Jag gick under denna tid en 2-årig samspelsutbildning med inriktning på anknytningsstärkande psykologiska metoder.

Viktigt för mig har alltid varit allas rätt till bra hjälp och bemötande och att få komma in på ett tidigt stadium och stötta utveckling hos barn i rätt riktning. Därför har jag valt att även arbeta mot barnhälsovården och skolan som möter alla barn, men även engagerat mig i otaliga samverkansforum tillsammans med olika myndigheter och vårdinstanser och har därför god kännedom om vad samhällets hjälp kan innebära. För att kunna hjälpa fler och sprida psykologisk kunskap har handledning och fortbildning mot olika verksamheter som möter barn blivit en allt större del av vad jag gör de senaste 10 åren.