Psykolog Hanna Fischer

Jag tar emot barn, ungdomar och vuxna som önskar KBT. Du kan också kontakta mig för föräldrastöd, handledning, skoluppdrag eller utbildning med KBT som grund. På plats eller digitalt.

Foto: Motherhood

Jag heter Hanna Fischer och är legitimerad psykolog, specialist i psykoterapi samt legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Sedan 2002 har jag varit verksam som psykolog inom bl a psykiatrin, primärvården, barnhälsovården och skolan och haft förmånen att möta många barn, tonåringar, familjer och vuxna med lika många frågeställningar Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling och neuropsykiatriskt utredningsarbete och erbjuder även handledning och utbildning. Min spetskompetens är behandling av barn (0-18 år) och deras familjer samt att hjälpa till i föräldraskapets utmaningar, men jag erbjuder även psykologisk behandling för vuxna. Jag brinner för att göra psykologisk kunskap tillgänglig för alla, även för dem som inte aktivt tagit steget att kontakta en psykolog. Därför utbildar och svarar jag ofta på mediafrågor och erbjuder även skolpsykologtjänster.

Viktigast för mig i mitt arbete är att skapa en trygg och icke-dömande situation där alla kommer till tals och att löpande utvärdera arbetet så att vi uppfyller våra gemensamt uppsatta mål. Jag har hög flexibilitet och skräddarsyr alltid behandlingen. En självklarhet och skyldighet utifrån mina legitimationer är att följa de etiska riktlinjerna för psykologer i Norden och att arbeta utifrån evidensbaserad psykologisk behandling (KBT), alltså de metoder som i forskning visat sig fungera bäst. Jag drivs av nyfikenhet och att hålla hög kvalitet i det jag gör. Därför vidareutbildar jag mig kontinuerligt för att hålla mig uppdaterad om forskning, teori och metoder relaterat till mina områden.