Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar på teman som psykisk ohälsa/hälsa och beteendeproblem hos barn och unga, men anordnar gärna workshops och skräddarsyr mer omfattande utbildningar utifrån era önskemål.

Jobbar du inom verksamheter där du möter barn och tonåringar och behöver ökad kunskap om hur man fångar upp och hanterar tecken på psykisk ohälsa eller bemöter barn som agerar ut? Behöver ni kompetenshöjning i hur man kan motivera en annan person till förändring eller hur man kan hålla svåra samtal och ge obekväma besked? Vill ni veta mer om hur man kan anpassa fysisk miljö och bemötande för att skapa en mer hjärnvänlig miljö för personer med neuropsykiatriska tillstånd? Eller önskar ni utbildning om något helt annat som rör barn och ungdomar, föräldrarollen, psykisk ohälsa eller KBT?

Jag har hållit utbildningsmoment på olika universitet om psykiska tillstånd och evidensbaserad behandling. Jag har även hållit föreläsningar om neuropsykiatriska tillstånd och vikten av rätt bemötande och anpassning såväl i Sverige som utomlands för andra psykologer, läkare och personal inom barnhälsovården, skola och familje- och HVB-hem. Jag har även hållit workshops riktade direkt till ungdomar i mental hälsa samt hur man kan hantera maladaptiv perfektionism.

Kontakta mig gärna om du har en förfrågan, så ser jag om jag själv eller någon i min nätverk kan erbjuda det ni önskar. Pris enligt överenskommelse.