Handledning

Hamnar ni i etiska dilemman och svårhanterade känslor i mötet med människor som har särskilda behov eller mår dåligt? Behöver er verksamhet hjälp med kommunikationsklimat eller stresshantering? Vill ni ha stöttning i hur ni kan förstå och hantera svåra situationer i era verksamheter?

Att jobba med människor innebär alltid utmaningar och därför kan ledning och personal som arbetar med människor själva behöva stöd och hjälp. Jag handleder olika verksamheter där personalen möter barn och unga med psykisk ohälsa och särskilda behov. Mina handledningsuppdrag har exvis varit riktade till personal på förskola/skola, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, hvb-hem, familjehem, ungdomsmottagningar, barnhälsovården (BVC), barnmorskemottagningar och förstalinjens psykiatri för barn och unga.

Hör av dig och berätta om dina behov och fråga gärna efter referenser på tidigare utförda handledningsuppdrag.

Arbetsmetoden är kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande intervention (MI) och tillämpad beteendeanalys, vilket innebär ett fokus på hur beteenden samspelar med miljön samt konkreta lösningar och mål.