Rådgivning & föräldrastöd

Rådgivning

Livet är inte alltid lätt! Ibland skaver livet utan att man för den skull mår så dåligt att man uppfyller en diagnos. Man kanske lider av låg självkänsla, prestationskrav, existentiella funderingar och känner sig allmänt vilsen. Man kanske mår dåligt i en relation, av en separation eller stor förändring eller kris i livet. Behöver du eller din tonåring hjälp att komma vidare i era relationer eller personliga utveckling så erbjuder jag gärna psykologisk rådgivning baserat på KBT-principer.

Föräldrastöd

Behöver du som förälder stöttning i ditt föräldraskap? Har du och ditt barn fastnat i ett ohjälpsamt kommunikationsmönster, har ni fastnat i maktkamper eller har skärmen eller oron tagit över? Mitt i vardagen är det lätt att bli ”hemmablind” och man kan behöva guidning för att analysera och formulera en lösning. Utifrån KBT-principer problemlöser vi kring svåra situationer för att du som förälder ska få ökad förståelse för barnets beteenden och behov och hur du via dina egna beteenden kan bemöta, stötta och anpassa för barnet på ett sätt som gör att vardagen och svåra situationer fungerar bättre. Ofta krävs det bara några samtal och när man sätter sig ner och sorterar sina tankar under strukturerade former tillsammans faller bitarna ofta på plats så att man får möjlighet att göra de förändringar som krävs.

Stöd till blivande eller nybliven förälder: Är du blivande eller nybliven förälder? Att bli förälder är en stor förändring i livet och all förändring kan innebära ökad stress och oro. Du som mår dåligt i samband med graviditet och föräldrablivande p g a ökad oro, nedstämdhet eller svårigheter i relationen barn/förälder eller i det gemensamma föräldraskapet är varmt välkommen att kontakta mig för några rådgivande samtal. Ofta krävs det inte så många samtal för att komma på rätt köl igen.

Nybesök (55 min): 1500 kr
Återbesök (45 min): 1400 kr

Fr o m den 1/1-23 höjs priserna med 100 kr